ElinaSeitz Elämää ja politiikkaa sisäilmasairaan kengissä

Valtuustoaloite päiväkotien ja koulujen ilmanvaihdosta

  •  Valtuustoaloite päiväkotien ja koulujen ilmanvaihdosta

Valtuustoaloite koneellisesta ilmanvaihdosta

Kristillisdemokraattien Salon paikallisosasto teki syyskuussa 2016 valtuustoaloitteen siitä, että kouluissa ja päiväkodeissa pidettäisiin koneellinen ilmanvaihto päällä riittävällä tasolla myös iltaisin, viikonloppuisin ja loma-aikoina. Tilapalveluiden vastaus ei vastaa tehtyyn valtuustoaloitteeseen, valmistelussa ei tuoda esille tilannetta nimenomaan päiväkotien eikä koulujen osalta. Aloitevastauksessa tuodaan esille, että ilmanvaihdon käyttö kokoaikaisesti tarpeenmukaisena vaatii ilmanvaihtokoneilta ominaisuuksia ja antureita, joita kaikissa Salon kaupungin iv- koneissa ei ole, ja että rakennusmassa ja talotekniikka ovat suurelta osin aikakaudelta, jolloin näihin asioihin ei vielä osattu varautua, ja että vanhimmat ilmanvaihtokoneet ovat 1970- luvulta. Talousarviokirjassa vuodelle 2017 tuodaan esille tilapalvelujen osalta, että palvelualueen merkittävin riski on henkilöstöresurssien supistuminen eläköitymisen vuoksi, kiinteistöjen korjausvelka, vuosikorjausmäärärahojen riittävyys, lisääntyneet vesivahingot sekä jatkuvasti lisääntyvät sisäilmaongelmat. Talousarviokirjassa todetaan myös puhtaanapitopalvelujen osalta, että merkittäväksi riskiksi voidaan katsoa kaupungin sisäilmaongelmien haastava vaikutus puhtaanapidon laatu- ja määrävaateisiin.

Talousarviokirjassa tuodaan esille useita kiinteistöjä, joissa on ongelmia, mutta ei tuoda esille kuten aloitevastauksessa, että vanhimmat ilmanvaihtokoneet ovat 1970- luvulta. Suomen Rakentamismääräyskokoelman osan D2 ohje vuodelta 2012 toteaa kohdassa 3.1.2 että ilmanvaihtojärjestelmä on suunniteltava ja rakennettava siten, että se oikein käytettynä, huollettuna ja kunnossapidettynä kestää suunnitellun käyttöiän. Mikä on 1970- luvulla asennettujen ilmanvaihtokoneiden suunniteltu käyttöikä, ja miten edellä mainitut riittämättömät vuosikorjausmäärärahat ja kiinteistöjen korjausvelka, sekä puutteelliset henkilöstöresurssit ja lisääntyneet vesivahingot sekä sisäilmaongelmien vaikutus puhtaanapitoon vaikuttavat kiinteistöjen rakennusterveyteen? Tehdäänkö näissä talotekniikaltaan ja rakennusmassalta vanhentuneiksi todetuissa kiinteistöissä riittävät vuosihuollot ja peruskorjaukset? Aloitevastauksessa todetaan, että rakenteiden sisäpintojen tulee nykymääräysten mukaisilla ilmanvaihtokoneilla varustetuissa kohteissa olla riittävän tiiviit. Johtuuko vanhojen laitteiden käyttö sitä, että rakenteiden sisäpinnat eivät ole riittävän tiiviitä, niissä on halkeamia ja ilmavuotojen mahdollisuus?

Rakentamismääräyskokoelmassa todetaan kohdassa 2.3.2 että rakennus on suunniteltava ja rakennettava siten, että sisäilman kosteus pysyy rakennuksen käyttötarkoituksen mukaisissa arvoissa, ja että sisäilman kosteus ei saa olla jatkuvasti haitallisen kostea eikä kosteus saa tiivistyä rakenteisiin, eikä niiden pinnoille tai ilmanvaihtojärjestelmään siten, että se aiheuttaa kosteusvaurioita, mikrobien tai pieneliöiden kasvua tai muuta terveydellistä haittaa. Aiheeseen perehtyneen professorin mukaan koneellista ilmastointia ei saa sulkea, ilmastoinnin voi kyllä välillä kääntää pienemmälle teholle. Sen on kuitenkin oltava päällä aina jo siksi, ettei kosteus tiivisty ilmastointiputkien päälle. Professorin mukaan jopa pölyssä kasvaa jo parissa tunnissa mikrobeita, jotka muuttuvat kosteuden myötä homeeksi.  Professori muistuttaa myös, että tuloilmasuodatinten vaihto unohtuu usein, vaikka se pitäisi tehdä kaksi kertaa vuodessa. Miten usein tämä vaihto toteutuu Salon kiinteistöissä?

Aloitteen valmistelijat viittaavat jostain syystä perusterveydenhuollon lääkäreille suunnattuun suositukseen, mutta unohtavat mainita, että suosituksen tekijät toteavat, että koneellisen ilmanvaihdon tulee olla aina päällä. Toinen asiantuntija toteaa, että jos talo on suunniteltu koneellisen ilmanvaihdon varaan, on sitä myös jatkuvasti käytettävä. Asiantuntijan mukaan rahansäästö ohjaa ilmanvaihdon sulkemiseen, mutta terveyden kustannuksella – säästöt häviävät siinä vaiheessa, kun korjauksiin on pakko ryhtyä. 

Aloitteen vastaajat kirjoittavat, että ”erään energia-asiantuntijan mukaan yhden Saloa pienemmän kaupungin osalta ilmanvaihdon muuttaminen jatkuvatoimiseksi kasvatti kiinteistöjen menoja vuositasolla reilut miljoona euroa”. Kristillisdemokraattien aloite koskee päiväkoteja ja kouluja. Aloitevastauksesta ei käy ilmi, mistä asiantuntijasta, mistä kunnasta, ja mistä määrästä kiinteistöjä on kyse. Kuten edellä siteeratut asiantuntijat ovat todenneet, terveyden kustannuksella säästäminen tulee kalliiksi. Salon päiväkotien ja koulujen osalta tulisi saada ajantasainen selvitys kiinteistöjen kunnosta ja korjaustarpeista, sekä tehdyistä huoltotoimenpiteistä. Ovatko ne riittäviä, ja ovatko rakennukset käyttäjille terveitä ja turvallisia?  

 

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

0Suosittele

Kukaan ei vielä ole suositellut tätä kirjoitusta.

Toimituksen poiminnat